Gebruikte banden en kunststoffen vervuilen stortplaatsen, illegale stortplaatsen en waterwegen. Het opslaan en dumpen van deze items veroorzaakt een ernstige bedreiging voor het milieu en onze gezondheid.