Verklarende woordenlijst

BTU
De Britse thermische eenheid (BTU) is een warmte-eenheid gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van een pond water met één graad Fahrenheit te verhogen.
Zwarte koolstof (roet)
Zwarte koolstof is een paracrystalline koolstof die de vorm aanneemt van een diep zwart gekleurd poeder. Het heeft versterkende, kleurende en geleidende eigenschappen, die in verschillende sectoren worden gebruikt, met name in de bandenindustrie.
Koolstofcrediet
Koolstofkredieten zijn certificaten of vergunningen waarmee de eigenaar één ton koolstofdioxide of de equivalente hoeveelheid van andere broeikasgassen mag uitstoten. Koolstofcredieten kunnen worden gekocht of verhandeld.
CO2
Koolstofdioxide (CO2) is een kleurloos gas dat wordt geproduceerd door aerobe organismen. Het wordt ook geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen.
CAPP
Central Appalachian (CAPP) is de standaardprijs voor steenkool in de oostelijke VS.
PAK
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn organische verbindingen die koolstof en waterstof bevatten. Ze worden geproduceerd door het verbranden van kolen en biobrandstoffen en dragen bij aan zowel de lucht- als de bodemverontreiniging.
PCB
Polychloorbifenyl is een organische chloorverbinding en een bekend carcinogeen.
Pyrolyse
Pyrolyse is een proces waarbij materialen in een inerte atmosfeer worden verwarmd, zodat de chemische bindingen van de moleculen afbreken, waardoor de chemische samenstelling verandert.
TDF
Van banden afgeleide brandstof (Tyre-Derived Fuel – TDF) is gemaakt van geraspte schrootbanden. Het kan op zichzelf worden verbrand of gemengd met andere brandstoffen voor gebruik in ovens, energiecentrales en andere industrieën.