trans·mu·ta·tie

tranzmyo͞oˈtāSHən/

Transmutatie is de actie van het veranderen, of de staat van worden veranderd, naar een andere vorm.

COLDFALL gaat banden transmuteren

  • naar synthetisch gas, #3/4 synthetische diesel (hernieuwbare) stookolie, zwarte koolstof en actieve zwarte koolstof;
  • kunststoffen raffineren naar JP54 en JP8 vliegtuigbrandstof; en
  • steenkool tot vergaste koolwaterstoffen en olie met een hoog octaangehalte.