Ticari Yan Ürünler

COLDFALL Solution halihazırda yüksek talep gören çeşitli yan ürünler üretmektedir.

Karbon Siyahı

Karbon Siyahı

Karbon siyahı, koyu siyah renkli toz formunda bir maddedir; güçlendirici, renklendirici ve iletken nitelikleri sayesinde farklı sektörlerde kullanılmaktadır.

Küresel karbon siyahı pazarının, %4 üzerinde yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) ile, 2020 yılında 25 milyar ABD dolarını aşması beklenmektedir.

Karbon siyahı üreticileri açısından en büyük engel CO2 ve diğer sera gazlarının emisyonudur.

COLDFALL işleme yöntemi tüm emisyon salınımlarını ortadan kaldırmaktadır.