Kömürün Dönüştürülmesi

Kömür enerji üretiminde, çelik yapımında, çimento imalatında ve sıvı yakıt üretiminde kullanılır.

ABD’nin kömür rezervi bakımından sahip olduğu zenginlik düşünüldüğünde, geleceğin küresel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında kömürden elde edilen yakıtların daha etkili bir rol oynayacağını söylemek mümkün. Kömürden sıvı yakıt üretimine (CTL olarak da bilinir) yönelik ana teknolojiler aslen dolaylı ve doğrudan sıvılaştırma yöntemlerine dayanırlar ancak bu yöntemler yeterince verimli sonuçlar üretmez.

Kömürün

dolaylı ve doğrudan sıvılaştırılması

  • son derece sermaye-yoğun bir süreçtir,
  • çok fazla su tüketildiği gibi süreçte yüklü miktarlarda
  • CO2 ve diğer tipte kirleticiler açığa çıkar.

Ancak daha etkili çözümler geliştirilmektedir.

Kömürden düşük CO2 emisyonu içeren ve fazla su kullanımı gerektirmeyen süreçlerle sıvı yakıt üretmek için yeni ve daha az sermaye gerektiren teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. COLDFALL bu konuya umut vaat eden bir alternatif geliştirmektedir.