Çevreyle İlgili Taahhüdümüz

COLDFALL, kârlılık ile çevre arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığımızı bilen bir şirkettir. Misyonumuz atık kirliliğini durdurmaktır.

Çevreyle İlgili Endişeler

Dünyamız Büyük Bir Tehdit Altında

Kuzey ve Güney Amerika nüfusunun, dünya nüfusunun yaklaşık %5’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bununla beraber, dünyadaki atıkların %30’unu ABD üretmekte ve dünya kaynaklarının %25’ini ABD kullanmaktadır.

Lastikler

Sürdürülebilir Gelişme İçin Dünya İş Konseyinin raporuna göre 2008 yılında dünya çapında yaklaşık bir milyar Ömrünü Tamamlamış Lastik (ELT) çıkmıştır. Buna ek olarak, tahminlere göre, stoklarda tutulan ve çevreye bırakılan yaklaşık dört milyar lastik daha bulunmaktadır. Dünya çapında her yıl yaklaşık 1,5 milyar yeni lastik üretildiği tahmin edilmektedir.

Bu kadar çok ELT’nin ortaya çıkması sonucu, geçmişten gelen devasa stoklar da düşünüldüğünde, atık lastikler beraberinde pek çok potansiyel tehlike getirmektedir. Yeraltı sularını kirletebilir, hastalık taşıyan sivri sineklerin barınacağı su birikintileri oluşturabilirler. Üstelik kolay tutuşabilmeleri bir yana, alev aldıktan sonra söndürmesi son derece zordur.

Atığın %50’den azı gerçek anlamda geri dönüştürülmektedir. Yarısından fazlası yakıt elde etmek için yakılmaktadır.

Plastik

Atıkların %10’unun plastik olduğu tahmin edilmektedir. Halihazırda her yıl 320 milyon tonun üzerinde plastik üretmekteyiz. Plastiğin %40’ından fazlası kaplar, alışveriş poşetleri, pipet, vb. olarak bir kez kullanıldıktan sonra elden çıkartılmaktadır. Üretilen plastiğin %30’undan azı kullanılmaya devam etmektedir.

%76’sı (6,3 milyar ton) plastik atığı haline gelmekte, bu atığın ise sadece %9’u geri dönüştürülmektedir.

Atığın çoğunluğu karada birikmekte veya denizlere karışmaktadır.

COLDFALL’un Taahhüdü

Artık her gün bir çevre felaketi duyuyoruz. COLDFALL, çevreye dönük tehlike potansiyellerinin ortadan kaldırılmasında aktif bir duruş benimsemektedir. COLDFALL küresel çapta büyüdükçe, lastiklerin, plastiklerin ve diğer insan ürünü zararlı materyallerin yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi yoluyla yeni felaketlerin yaşanmasının önüne geçilebileceğini umut etmekteyiz. COLDFALL dünyayı çevresel açıdan daha güvenli bir yer haline getirmek için çabalamaktadır.

COLDFALL Corporation, mikrodalga teknolojilerinde güvenliğin geçerli olan tüm Federal standartları ve Devlet standartlarını karşılaması ve bunların ötesine geçmesi için en iyi pratikleri uygulamaktadır. Şirket; teknolojinin çevremiz, komşularımız ve iş ortaklarımız için güvenli olması için gereken adımları atmaktadır. Boyutu farklı olmakla birlikte kesintisiz mikrodalga sistemi, evlerde kullanılan mikrodalga üniteleri kadar güvenlidir. Transmutasyon işleminde SIFIR CO2 emisyonunun olması, partikül salınımının gerçeklememesi ve olası düzeltici avantajları ile birlikte düşünüldüğünde, genel net CO2 salınımının mevcut kömür santrallerinden %90 daha az olduğu tahmin edilmektedir.